1. Helpcenter
  2. Wat is fietsleasing?

Wat is het effect van fietsleasing op mijn pensioen, eindejaarspremie of vakantiegeld?

Je brutoloon wordt gebruikt voor het berekenen van een aantal sociale uitkeringen en extra voordelen, zoals:

  • Wettelijk pensioen
  • Uitkering bij moederschapsrust, ziekte, werkloosheid of een arbeidsongeval
  • Vakantiegeld
  • Eindejaarspremie
  • Groepsverzekering

Wanneer je via je werkgever een fiets leaset op basis van een maandelijkse brutoloonruil, is het logisch dat je brutoloon wat lager uitvalt en dit heeft een effect op de berekening van de uitkeringen en voordelen zoals hierboven beschreven. Maar dankzij de bruto-netto verhouding is de impact hiervan klein.

Daarbovenop doe je met fietsleasing een goede zaak dankzij de fiscale voordelen en de extra services die vaak in je leasepakket inbegrepen zijn. Meer info over ‘Het effect van fietsleasing op je pensioen en andere sociale uitkeringen’ vind je in onze blogpost.

Bij twijfel over je persoonlijke situatie, ga je best eens langs bij de personeelsdienst van je bedrijf.