Wat met het servicebudget op het einde van mijn contract?

Je resterende servicebudget gaat niet verloren!

 1. Op het einde van elk volledig jaar dat je je fiets huurt, dragen we het openstaand servicebudget over naar het volgende gebruiksjaar.
 2. Op het einde van je contract gekomen?
 • Je contract eindigt wanneer de voorziene leaseperiode afgelopen is. We informeren jou vier maanden op voorhand dat de einddatum van je contract in zicht is.
  • Heb je nog servicebudget over, dan kan je dit gebruiken om je fiets in orde te zetten en/of reserve-onderdelen te kopen, die te maken hebben met onderhoud of herstellingen aan je fiets.
  • Het servicebudget kan o2o ook gebruiken om je fiets weer helemaal tiptop in orde te brengen, wanneer deze in een slechte staat verkeert bij inlevering op het einde van het contract.
  • Heb je hierna nog servicebudget over, dan zetten we het resterende bedrag over naar een tegoedbon, op voorwaarde dat je een nieuw fietsleasecontract afsluit binnen een termijn van 6 maanden[1] na het einde van je vorig contract. Het bedrag van deze bon komt dan bovenop het servicebudget van je volgend contract en wordt automatisch toegevoegd. 
  • Heb je een negatief servicebudget op het einde van je contract (wat uitzonderlijk is), dan betaal je het openstaande saldo rechtstreeks aan o2o of je werkgever. 
 • Je contract eindigt vóór de voorziene einddatum:
  • In geval van overname, verrekenen we het opgebouwde servicebudget in de overnameprijs.
  • In geval van teruggave, verrekenen we het opgebouwde servicebudget in de verbrekingsvergoeding.
  • Het servicebudget saldo kan positief of negatief zijn. Bij een negatief saldo, dit is wanneer er meer servicebudget opgenomen is dan opgebouwd, betaal je het openstaande bedrag aan o2o of de werkgever.
[1] In het geval je werkgever met een cafetariaplan werkt en je je nieuwe fiets slechts één keer per jaar kan bestellen, kunnen we hierin een uitzondering maken.